POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

Informacje ogólne

Dziękujemy Państwu za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie działaniami  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania:

dalej dla ułatwienia zwanymi łącznie Serwisem lub witrynami.

Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez nasze witryny internetowe jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, reprezentujący Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim oraz Gminę Lubień Kujawski.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy w następujący sposób:

 • listownie na adres:  ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski
 • przez email: sekretariat@lubienkujawski.pl
 • telefonicznie: Telefon (centrala): 54 284 43 20

Funkcję IOD pełni pan Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem : inspektor@kiodo.pl

Pochodzenie i zakres danych oraz sposoby ich przetwarzania

Państwa dane otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.  

Jeśli skorzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego dostepnego w Serwisie będziemy przetwarzać Państwa podstawowe dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko oraz nr telefonu i /lub adres  email oraz inne dane przekazane nam w rozmowie telefonicznej, korespondencji mailowej.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. ciasteczka. Więcej wyjaśnień znajdą Państwo w punkcie „Pliki cookies“.

Podstawa i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na przesłane poprzez email zapytanie a także w celach utrzymania strony, o których informujemy szczegółowo w punkcie „Pliki cookies“ .

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach są:

 • Państwa zgoda wyrażona np. na akceptację stosowanych plików cookies,   
 • konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych, które na nas ciążą (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c RODO);
 • w wyjątkowych okolicznościach – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, jakim jest np. odpowiedź na zadane pytanie odpieranie roszczeń cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy, że na stronach BIP oraz naszej stronie internetowej znajdują się odrębne klauzule informacyjne opracowane dla potrzeb konkretnych zadań realizowanych przez Urząd i Gminę. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych przy korzytsaniu z serwisu jest dobrowolne jedna moze się okazać konieczne do określonych czynności np. do uzykania odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy.

W zakresie stosowanych plików cookies wyrażenie zgody na działania tych plików jest dobrolowlne, jednak jej niewyrażenie może spowodować braki w funkjonalności strony – więcej informacji znajdą Państwo w części Pliki cookies“.

Prawa osób, których dane przetwarzamy  

Na zasadach określonych w RODO (art. 15-21) mają Państwo prawo do: żądania dostępu do podanych przez Państwa  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.  

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.  

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku stosowania plików cookies, zgode można wycofać poprzez narzędie do zarządzania cookies dostępne na stronie lub ustawienia przeglądarki – więcej informacji na tena temat znajduje się w punkcie „Pliki cookies“.

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w związku z którymi zostały zebrane. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do ustania celu, na jaki zgoda została wyrażona lub do momentu jej wycofania.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies, na temat których więcej informacji mogą Państwo znaleźć w punkcie Pliki Cookies“.

Pliki Cookies

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz, w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Przekazywanie danych do innych odbiorców oraz do krajów trzecich

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich, informujemy jednak, że posiadamy profil na portalu społecznościowym Facebook oraz konto na platformie Youtube.

Na naszej stronie znajdują się wtyczki do tych portali. Informujemy, że poprzez kliknięcie we  wtyczkę określonego serwisu, dane Użytkownika naszej strony w postaci na przykład adresu IP oraz  identyfikatora  przeglądarki, mogą zostać przekazane do odpowiedniego administratora danych danego serwisu (zwłaszcza jeśli Użytkownik jest zalogowany do tych serwisów), zgodnie z ich politykami prywatności, co może wiązać się z przekazaniem danych do krajów trzecich, zwłaszcza do USA.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy  o zapoznanie się z polityką prywatności danego serwisu.  

Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, natomaiast Platforma Facebook dostarczana jest przez Meta Platfroms Inc, adres siedziby: 1 Hacker WayMenlo Park, California 94025. W Europie podmiotem odpowiedzialnych za działania portalu jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Informacje na temat przetwarzania danych przez te serwisy można znaleźć pod następującymi linkami:

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation .

Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań promocyjnych prowadzimy profil na platformie Facebook. Informujemy, że za prowadzenie tych fanpage’y  odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego, reprezentujący Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, z siedzibą ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

Jednocześnie informujemy, iż korzystając z naszego  fanpage’a, użytkownicy korzystają również z usług serwisu www.facebook.com, gdzie administratorem danych użytkowników jest właściciel tego portalu –  Meta Platforms, Inc. Administruje on całościowo strukturą IT, posiada własne regulacje prawne określające sposoby przetwarzania danych osobowych oraz pozostaje z użytkownikami w odrębnym stosunku prawnym. W związku z powyższym informujemy, że Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage’y przez serwis www.facebook.com , w tym zwłaszcza za dane osobowe zamieszczone na profilach użytkowników. Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak prowadząc profil na FB Burmistrz, jako osoba reprezentująca Urząd staje się współadministratorem danych umieszczanych na profilu Gminy, co oznacza, że ponosi odpowiedzialność za zasady i zakres przetwarzanych tam danych. Zapewniamy, że działanie naszego profilu jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Facebooka  rekomendujemy zapoznanie się z informacjami na temat stosowanych polityk prywatności zamieszczonymi pod linkiem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation .

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 • identyfikator Facebooka/Instagrama (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne. 
  • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych Użytkownicy mogą podać nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszym fanpage’u odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z chęcią zawarcia umowy z Urzędem/Gminą, 
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z informowaniem społeczeństwa i promowaniem lokalnej działalności.  

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania z uwzględnieniem ewentualnego okresu dochodzenia lub odpierania roszczeń. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Meta tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
  • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka/Instagrama  jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego, jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne  zapewniały ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wszystkie odsłony: 589 , odsłony dziś: 2
Zamknij