Stawki opłat za odpady

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XVII/149/2020 z dnia 07.08.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty informujemy, że  miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od września 2020 roku wynosi 17,00 złotych od osoby na miesiąc. Istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (opłata w takim przypadku będzie wynosić 15 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość).

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata podstawowa zostanie podwyższona do kwoty 34,00 zł od osoby.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawski Nr XVII/150/2019 z dnia 07.08.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć od 1 września do 30 września 2020 roku. Deklaracje można złożyć u sołtysa, w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Wszystkie odsłony: 5448 , odsłony dziś: 1
Zamknij