Stawki opłat za odpady

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte w gminie Lubień Kujawski przedstawia poniższa tabela: Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady zbierane
w sposób selektywny
Odpady
niesegregowane
Gospodarstwo domowe jednoosobowe12,00 zł20,00 zł
Gospodarstwo domowe dwuosobowe 20,00 zł30,00 zł
Gospodarstwo domowe liczące trzy i więcej osób 27,00 zł40,00 zł
Wszystkie odsłony: 696 , odsłony dziś: 1
Zamknij