Program “Czyste Powietrze”

W Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Odpowiedzialną osobą jest Pani Sylwia Górska ( Podinspektor ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego),

kontakt tel. 54 284 43 20

e-mail: sekretariat@lubienkujawski.pl

Punkt jest czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Strona główna programu https://czystepowietrze.gov.pl/

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie178
liczba zawartych umów164
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć97
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji1 503 914,56 zł

Stan na dzień 03.01.2023r.Wszystkie odsłony: 350 , odsłony dziś: 6
Zamknij