Składy komisji

Komisja Rewizyjna

 1. Pawlak-Molewska Agata – przewodnicząca,
 2. Bątkowski Rafał – wiceprzewodniczący,
 3. Lach Jakub – członek,
 4. Kaczmarek Robert – członek,
 5. Matusiak Andrzej – członek.

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 1. Gawłowski Patryk – przewodniczący,
 2. Boroń Małgorzata – wiceprzewodniczący,
 3. Bątkowski Rafał – członek,
 4. Gawłowski Mirosław – członek,
 5. Zgliński Janusz – członek.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza

 1. Boroń Małgorzata – przewodnicząca,
 2. Lach Jakub – wiceprzewodniczący,
 3. Gientka Mieczysław – członek,
 4. Grauman Jolanta – członek,
 5. Pawlak-Molewska Agata – członek.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Andrzejewski Mirosław – przewodniczący,
 2. Matusiak Andrzej – wiceprzewodniczący,
 3. Gontarek Wiesław – członek,
 4. Małachowski Marek – członek,
 5. Zgliński Janusz – członek.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Pawlak-Molewska Agata – przewodniczący,
 2. Boroń Małgorzata – wiceprzewodniczący,
 3. Bątkowski Rafał – członek,
 4. Gawłowski Patryk – członek,
 5. Gientka Mieczysław – członek.

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych

 1. Gawłowski Patryk – przewodniczący,
 2. Gientka Mieczysław – wiceprzewodniczący,
 3. Gontarek Wiesław – członek,
 4. Kaczmarek Robert – członek,
 5. Lubasiński Andrzej – członek.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 1. Lach Jakub – przewodniczący,
 2. Andrzejewski Mirosław – wiceprzewodniczący,
 3. Gawłowski Mirosław – członek,
 4. Lubasiński Andrzej – członek,
 5. Małachowski Marek – członek.
Zamknij