“Kultura i Nauka dla Lokalnej Społeczności”

Od 17.08.2020 r. ruszył projekt grantowy pn. „Kultura i Nauka dla Lokalnej Społeczności” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Projekt jest realizowany do 31.12.2020r., a bierze w nim udział 18 uczestników w tym 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu: 55.070,00 złotych (słownie: Pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100),

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000 złotych (słownie: Pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),

Celem projektu jest wzrost aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich udział w życiu społecznym.

W ramach projektu realizowane są m.in. warsztaty z rękodzieła ludowego, kulinarne, komputerowe oraz wyjazdy do kina, teatru, opery.
Projekt realizowany jest w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

Wszystkie odsłony: 344 , odsłony dziś: 2

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij