Kontakt

Sekretariat – Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

Telefon (centrala)(54) 284 43 20
Tel./fax (54) 284 35 00
emailsekretariat@lubienkujawski.pl
Epuap /lubien_kuj/SkrytkaESP

Telefony Bezpośrednie

Sekretariat (54) 284 43 20
Skarbnik(54) 284 43 23
Księgowość(54) 284 43 24
Podatki (54) 284 43 27
Kasa (54) 284 43 28
Biuro Rady(54) 284 43 31
Urząd Stanu Cywilnego (54) 284 43 32
Ewidencja Ludności (54) 284 43 33
Zamówienia Publiczne (54) 284 43 34
Oświata(54) 284 43 35
Ewidencja Działalności Gospodarczej, sprawy obronne p.poż(54) 284 43 36
Zastępca Burmistrza(54) 284 43 37
Sekretarz(54) 284 43 38
Kierownik Referatu Oświaty(54) 284 43 40
Informatyk(54) 284 43 44
Sam. st. ds. dróg(54) 284 43 49
Budownictwo (54) 284 43 51
Środowisko (54) 284 43 52

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik OPS54 25 55 027
Świadczenia Rodzinne54 25 55 026
Pracownicy Socjalni54 25 55 025

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zastępca Kierownika (54) 284 43 55
Kierownik (54) 284 43 56
Księgowość (54) 284 43 57
Biuro Obsługi Klienta / Kasa (54) 284 43 58

Kontakt e-mail:
zgkim@lubienkujawski.pl
bok.zgkim@lubienkujawski.pl

Zamknij