Zasady segregacji odpadów

Ministerstwo Środowiska, chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. Nowe zasady segregacji śmieci, które zaczną obowiązywać na terenie Gminy Lubień Kujawski od września 2018 r. Wspólny System Segregacji Odpadów polegał będzie na segregacji odpadów w podziale na frakcje: metale i tworzywa sztuczne – worek żółty; szkło – worek zielony; papier – worek niebieski; odpady biodegradowalne – worek brązowy; odpady zmieszane – pojemnik lub czarny worek.

Dzięki takiej selekcji więcej odpadów będzie poddawanych recyklingowi.

Zamknij