Budżet Lubienia Kujawskiego na 2022 – przegłosowany. Radni wyrazili jednomyślność

Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim uchwaliła budżet na rok 2022 jednogłośnie. Wszyscy radni Rady Miejskiej byli zgodni i podjęli uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu jednomyślnie.

W dniu 20 grudnia 2021 r. na XXXI sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim głównym tematem proponowanego porządku obrad był budżet na 2022 rok.

Budżet bardzo prorozwojowy, ambitny. Burmistrz patrzy na niego z wielkim optymizmem i ma nadzieję na absorbcję dodatkowych środków finansowych na racjonalne przedsięwzięcia bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania samorządu, aby jeszcze bardziej je wzbogacić i wykonać jak najwięcej przyszłorocznych inwestycji ku zadowoleniu mieszkańców z terenu gminy.

Jednym z najważniejszych punktów na dzisiejszej sesji było  uchwalenie budżetu na 2022 rok. W budżecie oprócz wydatków podstawowych związanych z utrzymaniem administracji, szkół również wydatki inwestycyjne. Do najważniejszych zaliczyłbym budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kaliska, której koszt to kwota ponad 3 mln zł i jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Również przewidujemy budowę dróg w tym dróg na terenie miasta czyli ulicy Pogodnej, Szkolnej, Przejazd, a także szereg innych inwestycji związanych z rozwojem gminy. – powiedział burmistrz Marek Wiliński.

W zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych na kwotę blisko 22, 5 mln zł oprócz tych co wymienił włodarz gminy znalazły się zadania dotyczące:

– budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 120 tys. zł;

– rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim – 2, 1 mln zł;

– przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Rzeżewo, Czaple Nowe, Czaple Wieś. Świerna- ponad 4 mln zł;

– przebudowa kotłowni węglowej dla budynkow mieszkalnych w Kamiennej – 400 tys. zł;

– przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz biblioteki – 2 mln zł;

– rewitalizacja parku na działkach w Lubieniu 100 tys. zł;

– przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – 6,5 mln zł.

Wszystkie komisje działające w samorządzie  chwaliły  budzet na kolejny rok  i zaakceptowały zaproponowany przez burmistrza Marka Wilińskiego budżet.

Budżet jest perspektywiczny. Wypracowaliśmy na komisji konsensus. To jest ważne przy akceptacji, biorąc pod uwagę możliwości finansowe samorządu. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego od najwyższego szczebla do najniższego. – dziękowała Elżbieta Wojciechowska przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Gawłowski Mirosław przewodniczący, Komisji Budżetowo – Gospodarczej podziękowania skierował pod adresem autorów projektu budżetu na rok 2022, burmistrza Marka Wilińskiego i Wandy Mordzak skarbnik gminy, zaznaczając, że dyskusja nad budżetem jest prowadzona na merytorycznych komisjach. Taki model pracy jest przyjęty przez członków komisji.

Jesteśmy wdzięczni jako radni za budżet ambitny, przyszłościowy, który będzie w następnym roku zapewne modyfikowany. Wynik jest zasługą nie tylko kierowników jednostek, ale wszystkich radnych, pracowników gminy. Wypracowany kompromis pozwolił osiągnąć werdykt głosowania nad budżetem przez 15 radnych, – podkreślił przewodniczący Komisji Mirosław Gawłowski.

Po uchwaleniu jednomyślnym budżetu przez radnych burmistrz Marek Wiliński skierował gorące podziękowania zarówno do radnych jak i pracowników gminy.

Cieszę się, że jest taki wynik. Jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt, że doceniana jest praca nas urzędników. W sposób szczególny pragnę podziękować Pani skarbnik Wandzie Mordzak. Była to ciężka praca Pani Skarbnik i całego zespołu pracowników. Projekty, które zostaną zrealizowane dotyczą różnych obszarów życia naszych mieszkańców. Myślę, że z satysfakcją będzie korzystać z nich nasza społeczność.

Marka Małachowskiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim cieszy fakt, że budżet uchwaliło łącznie 15 radnych i jest dumny, że przewodniczy tak zgodnej Radzie Miejskiej. Podkreślił dużą dynamikę wydatków inwestycyjnych na zadania bliskie mieszkańcom, powodujące rozwój terenów gminy.

Uchwalony budżet jest wypracowanym kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, postulatami radnych, a możliwościami finansowymi miasta – podsumował przewodniczący Marek Małachowski składając najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bozego Narodzenia.

Wraz z budżetem została także przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa, którą poparli wszyscy radni.

Tradycyjnie jak co roku harcerze ze Szczepu im. Szarych Szeregów przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim przed świętami Bożego Narodzenia odwiedzają najważniejsze miejsca i instytucje w Lubieniu Kujawskim. W dniu 20 grudnia 2021 roku podharcmistrz Anna Latowska komendantka szczepu i Beata Myszkowska przekazały na ręce włodarzy gminy Światełko Betlejemskie przywiezione z Chocenia z Wigilii Hufca, którym obdarowali już wcześniej instytucje na terenie Lubienia Kujawskiego.

Źródło: https://nwloclawek.pl/artykul/budzet-lubienia-kujawskiego/1255717

Wszystkie odsłony: 1305 , odsłony dziś: 1

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij