Komunikat z dnia 16.09.2020 r. – Wodociąg Gliznowo