Od 1 lipca 2021 r. rusza proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków