Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – Zawieszenie przyjęć do oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym