Ogłoszenie ZGKiM – Wymiana wodomierzy w miejscowościach Gagowy Nowe, Gagowy Stare oraz Czaple