Ze środków Unii Europejskiej powstaje nowa stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowa w miejscowości Kaliska

W miejscowości Kaliska (strefa przemysłowa) trwają obecnie prace związane z budową nowej stacji uzdatniania wody...