Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2021 rok

Burmistrz  co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Sesja,...