W Lubieniu Kujawskim powstanie skatepark, ścieżka nad jeziorem oraz nowe ulice Szkolna, Pogodna oraz Przejazd

W dniu 11 lutego br. w sali kominkowej Domu Seniora w Lubieniu Kujawskim Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak podpisali w imieniu Gminy Lubień Kujawski umowy dotyczące czterech inwestycji planowanych do realizacji na terenie Miasta Lubień Kujawski. Pierwsza umowa dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej budowy skateparku, który ma być zlokalizowany przy obiektach sportowych Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Umowę w imieniu biura projektowego Usługi Projektowe z Włocławka podpisała właścicielka firmy Anna Krysztofiak. Druga umowa dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej budowy trzeciego etapu ścieżki nad jeziorem lubieńskim będącego kontynuacją dotychczas zrealizowanych prac zakończonych na wysokości parkingu przy kościele parafialnym. Przewidywany zakres opracowania ma kontynuować obecną ścieżkę do półwyspu na jeziorze.  Umowę w imieniu biura projektowego Usługi Projektowe z Włocławka podpisała właścicielka firmy Anna Krysztofiak. Trzecią inwestycją, na którą podpisano umowę była przebudowa ulic Szkolnej oraz Pogodnej wraz z budową parkingu przy cmentarzu parafialnym. Umowę w imieniu wykonawcy tj. firmy PGTB Sp. z o.o. z Włocławka podpisał Prezes Zarządu Tadeusz Muszalski. Czwartą inwestycją, na którą podpisano umowę była przebudowa ulicy Przejazd w Lubieniu Kujawskim. Umowę w imieniu wykonawcy tj. firmy KRISBUD z Rzeżewa Morzyce podpisał Właściciel Krzysztof Świerczyński. W uroczystości podpisania umowy udział wzięli także Radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Elżbieta Wojciechowska, Mieczysław Gientka oraz Hubert Jankowski oraz przedstawiciel biura projektowego Usługi Projektowe z Włocławka Tarek Drak Zbahi.  

Poza w/w inwestycjami w bieżącym roku gmina planuje ponadto na terenie miasta szereg innych inwestycji jak m.in. przebudowę budynków OSP oraz Centrum Kultury, rozpoczęcie przebudowy budynków Zespołu Placówek Oświatowych, budowę odcinka kanalizacji oraz wodociągu w nowopowstałej ulicy Brzozowej, opracowanie dokumentacji przebudowy budynku spichlerza na potrzeby krytego placu zabaw, dokończenie opracowania dokumentacji rewitalizacji parku oraz rozbudowy żłobka.

Wszystkie odsłony: 4240 , odsłony dziś: 1

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij