• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

FB IMG 1552393363845

logotyp

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 złożony w ramach: Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego,  Poddziałanie 08.04.01 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, uzyskał pozytywną ocenę.

17 października 2018 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu. W ten sposób Gmina Lubień Kujawski zyskała środki na bieżące funkcjonowanie żłobka przez okres dwóch lat. W tym czasie rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z pobytem dziecka, tylko pokrywają koszt wyżywienia.

Wartość projektu: 946 995,50 zł;

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 804 946,17 zł.

Wkład własny: 142 049,33 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

– osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia

ponadto

- osoba pracująca, w tym na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i wychowawczym

lub

– osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się w Centrum Kultury, przy ulicy Wojska Polskiego 22.
Data spotkania: 16 marca. Godzina spotkania: 13.00

Do żłobka przyjętych zostanie 30 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci
w żłobku przez okres dwóch lat – począwszy od 01.06.2019r.

zyczenia8marca

silnywiatr

DSC 5087Kończymy prace remontowe w części pałacowej budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. W wyremontowanym obiekcie swoja siedzibę będzie miał Dzienny Dom Seniora. Inwestycja o wartości 740 tys. zł. jest współfinansowana w kwocie 300 tys. zł. ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior+” oraz w kwocie 300 tys. zł. ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki podczas wizytacji remontowanego obiektu. 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 08.03.2019 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

kruszywo lamane 0 31Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest dostawa kruszywa przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski w 2019 roku. Dostawa kruszywa, oprócz sprzedaży samego kruszywa, obejmuje załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego - rozciąganie po drodze i wyrównanie, na wskazanych drogach gminnych. Dostawa kruszywa jest realizowana w ramach środków funduszu sołeckiego. Kruszywo ma zostać wbudowane w drogi gruntowe najpóźniej do końca czerwca br. Oferty w przetargu można składać do 14 marca br.. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

FB IMG 1551869019955Uroczystość z okazji Dnia Kobiet w tym roku odbyła się 05.03.2019 r. w Arkadii, która wypełniła się po brzegi. Życzenia oraz kwiaty wręczone przez Burmistrza Marka Wilińskiego, Przewodniczącego Rady Marka Małachowskiego oraz zaproszonych gości sprawiły, że spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. W programie "Wieczoru na obcasach", wystąpiły dzieci z Centrum Kultury oraz zespół Harmonia pod kierownictwem pana Rafała Paczkowskiego. Dla Pań zostały przygotowane niespodzianki m.in. konkursy z dojenia krówki, alkogogle. Zostały rozlosowanie ok. 50 biletów na Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca "ŚLĄSK" , ufundowane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz 3 zestawy kosmetyków AVON ufundowane przez panią Patrycję Dekrewicz konsultantkę firmy Avon. Wieczór trwał do godzin późnych, dzięki Dj.Chesterowi oraz wspaniałym Animatorkom Grupy FANTAZJA , które urozmaicały czas naszym panią. Na zakończenie wspaniałego wieczoru wszyscy zostali poczęstowali tortem , odśpiewując sto lat dla wszystkich pań. Dziękujemy Firmie EVENT za wspaniałe konkursy oraz za fotobudkę, dzięki temu nasze urocze panie miały przyjemność zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia oraz grupie FANTAZJA za tańce integracyjne łączące pokolenia. Organizatorami tego wspaniałego przedsięwzięcia był Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim.

DSC 5064Po zimowej przerwie wznowiono prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Katy. Łącznie w ramach inwestycji przebudowanych ma zostać ponad 3 km dróg gminnych łączących w/w wsie z drogą powiatowa Lubień Kujawski – Kąty. Zadanie jest planowane do realizacji przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycje realizuje firma DROGTOM z Włocławka. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski oraz Radny Rady Miejskiej Mirosław Gawłowski podczas wizytacji placu budowy.

54278706 308818889832402 5295291627647008768 n