• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

kruszywo lamane 0 31Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest dostawa kruszywa przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski w 2019 roku. Dostawa kruszywa, oprócz sprzedaży samego kruszywa, obejmuje załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego - rozciąganie po drodze i wyrównanie, na wskazanych drogach gminnych. Dostawa kruszywa jest realizowana w ramach środków funduszu sołeckiego. Kruszywo ma zostać wbudowane w drogi gruntowe najpóźniej do końca czerwca br. Oferty w przetargu można składać do 14 marca br.. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

FB IMG 1551869019955Uroczystość z okazji Dnia Kobiet w tym roku odbyła się 05.03.2019 r. w Arkadii, która wypełniła się po brzegi. Życzenia oraz kwiaty wręczone przez Burmistrza Marka Wilińskiego, Przewodniczącego Rady Marka Małachowskiego oraz zaproszonych gości sprawiły, że spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. W programie "Wieczoru na obcasach", wystąpiły dzieci z Centrum Kultury oraz zespół Harmonia pod kierownictwem pana Rafała Paczkowskiego. Dla Pań zostały przygotowane niespodzianki m.in. konkursy z dojenia krówki, alkogogle. Zostały rozlosowanie ok. 50 biletów na Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca "ŚLĄSK" , ufundowane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz 3 zestawy kosmetyków AVON ufundowane przez panią Patrycję Dekrewicz konsultantkę firmy Avon. Wieczór trwał do godzin późnych, dzięki Dj.Chesterowi oraz wspaniałym Animatorkom Grupy FANTAZJA , które urozmaicały czas naszym panią. Na zakończenie wspaniałego wieczoru wszyscy zostali poczęstowali tortem , odśpiewując sto lat dla wszystkich pań. Dziękujemy Firmie EVENT za wspaniałe konkursy oraz za fotobudkę, dzięki temu nasze urocze panie miały przyjemność zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia oraz grupie FANTAZJA za tańce integracyjne łączące pokolenia. Organizatorami tego wspaniałego przedsięwzięcia był Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim.

DSC 5064Po zimowej przerwie wznowiono prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Katy. Łącznie w ramach inwestycji przebudowanych ma zostać ponad 3 km dróg gminnych łączących w/w wsie z drogą powiatowa Lubień Kujawski – Kąty. Zadanie jest planowane do realizacji przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycje realizuje firma DROGTOM z Włocławka. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski oraz Radny Rady Miejskiej Mirosław Gawłowski podczas wizytacji placu budowy.

54278706 308818889832402 5295291627647008768 n

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 04.03.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

promocjafirmUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim umożliwia lokalnym firmą darmową promocję na stronie internetowej urzędu. Oferta skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie gminy Lubień Kujawski. Promocja będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronie baneru reklamowego (szer. 160px a wys. 50-160px) z możliwością przekierowania do strony internetowej firmy. Podmioty zainteresowane promocją swoje banery reklamowe mogą przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

komisjaoDnia 7 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie VI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej V Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasto Lubień Kujawski.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu stanowiącego własność Gminy Lubień Kujawski.
 6. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 01.03.2019 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

logo gora 7309e

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 1/2019
Termin składania wniosków: od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz.14:00

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń 

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (2 sztuki). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: Refundacja 

Zakres tematyczny operacji: 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 15 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2 509 945,00 PL
Intensywność pomocy: 

 1. nie wyższa niż - 70% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna kwota wsparcia: do 100 000,00zł.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD -   www.kujawiaki.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. 
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

loga dol c765f

odrOd 2018 r. zmienił się sposób realizacji tzw. Dyrektywy Azotanowej, dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, którą Polska rozpoczęła wdrażać od 2004 r. Podstawą tej zmiany jest nowe Prawo wodne, na podstawie, którego opracowano tzw. program działań, jeden dla całego kraju. Dotychczas realizacją dyrektywy azotanowej objęta była niewielka powierzchnia kraju (niecałe 4, 5%), którą określano, jako tzw. OSN. Obecnie wszyscy rolnicy, osoby/podmioty prowadzące produkcję rolniczą, w tym działy specjalne produkcji rolnej na terenie kraju są objęci wspólnym programem działań. Sposób realizacji działań wynikających z programu zależy od profilu gospodarstwa, jego powierzchni, położenia, skali i intensywności produkcji.

Ponadto od 2019 roku cała gmina Lubień Kujawski została objęta obszarami o niekorzystnych  warunkach zagospodarowania (obszary ONW), co wiąże się z dodatkową płatnością i kolejnymi zobowiązaniami.

W związku z nowymi wymogami zapraszamy rolników na szkolenie, które odbędzie się Sali OSP w Lubieniu Kujawskim 8 marca o godz. 10.00. Szkolenie będzie prowadził wykwalifikowany pracownik ODR z Lublina Pan Bogdan Kiedrowski.