• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie      Gminy Lubień Kujawski:

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/52

0,0864

WL1W/00062016/2

Kaliska

25.000,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele mieszkaniowo - usługowe.    
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

114/2

0,52

WL1W/00042359/2

Narty

19.800,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

III.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

48/43

0,0396 ha

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.000,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

 

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

173 i 178

1,92

WL1W/00048508/4

Rzeżewo

60.000,00

 

 1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.
 3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

 

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

100/11

0,5368

WL1W/00054962/9

Narty

62.300,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe.    
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.
 1. Lokal mieszkalny:
 2. Lokal mieszkalny nr 15 położony w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 15, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w działce gruntowej nr 363/3 o powierzchni 0,1242 wynoszącym 807/9993. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 124.300,00 zł

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

Zumpy znakAlojzówa, Ameryka czy Bobkowizna to przykładowe nazwy miejscowości, które z początkiem stycznia 2018 roku znikną z mapy gminy Lubień Kujawski. Będzie to konsekwencja rozporządzenia MSWiA w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. Projekt rozporządzenia opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany są realizacją wniosku rady miejskiej, przekazanej za pośrednictwem wojewody, do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wprowadzone zmiany porządkują nazewnictwo miejscowości w gminie.

Więcej o wprowadzanych zmianach --tutaj--

 

DSC 1901Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla drugiego etapu ścieżki nad jeziorem lubieńskim. Nowa ścieżka ma połączyć już istniejący odcinek wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ścieżka będzie oświetlona oraz będzie nawiązywała stylem do już istniejącej infrastruktury. Realizację zadania planuje się wiosną 2018 roku. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DSC 8043Zakończono prace związane z przebudową ulicy 11 listopada w Lubieniu Kujawskim. W ramach zadania wykonano prace ziemne, wodno-kanalizacyjne oraz roboty brukarskie nawierzchni jezdni i chodników. Całkowity koszt robót wyniósł 149 tys. zł. Wykonawcą prac była firma KRIS - BUD Krzysztof Świerczyński z Rzeżewa Morzyce gmina Lubień Kujawski.

 

23659222 535655386794621 3984586780254130844 nDnia 17 listopada 2017 roku w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim obchodzony był Ogólnopolski Dzień Seniora. Ponad 60 osób obejrzało debiut grupy wokalnej Seniorów CK pod kierunkiem Pana Rafała Paczkowskiego w składzie: Bożena Wesołowska, Bożena Kijewska, Ewa Pawlak, Aleksandra Seklecka, Bożena Panfil, Barbara Sarnowska, Anna Jędrzejewska, Janina Maciejczyk, Janina Orzelska, Ewa Chaśkiewicz, Berandetta Jędrusiak, Bogdan Pawlak oraz gościnnie Antoni Terpiński. Ponadto przedstawiciel grupy Dragon Fire Show – Adam Woźniak zaprezentował specjalnie przygotowany z tej okazji układ taneczny. Na koniec wystąpił Kabaret Czwarta Fala z programem satyrycznym "Made in Poland".

Zdjęcia --tutaj--

 

targmiejskieW dniu 16 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów na dofinansowanie budowy i przebudowy 15 targowisk ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród beneficjentów programu jest Gmina Lubień Kujawski, której przyznano dotację na budowę nowego targowiska w wysokości 1 mln. zł. W imieniu gminy umowę dotacji podpisywali burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz skarbnik Wanda Mordzak. Targowisko, które powstanie w gminie w ramach programu będzie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Zadaszone stoiska będą zajmować, co najmniej połowę powierzchni handlowej. Targowisko będzie także oznaczone nazwą ,,Mój Rynek”. Targowisko będzie zlokalizowane na terenie byłego lotniska w pobliżu obecnie wykorzystywanego miejsca targowego.

Więcej o programie budowy targowisk --tutaj--

 

23334111 1575886595791411 5441787275417627641 o10 listopada 2017r. w ZS w Kłóbce odbyła się uroczystość z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Widowisko zostało przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod kierunkiem pani Agnieszki Woźniak , pani Marty Kryska, pani Karoliny Lewandowskiej i pani Hanki Łusiak. Widzowie chętnie przyłączali się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. 

Zdjęcia z uroczystości --tutaj-- a także film --tutaj--

k4fckW związku z obchodzonym w listopadzie Ogólnopolskim Dniem Seniora, Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przygotowało międzypokoleniowy program artystyczny. Zostanie on zaprezentowany w piątek 17 listopada 2017 roku o godzinie 19:30 w sali widowiskowej CK przy ul. Wojska Polskiego 22. Wystąpią: Seniorzy pod kierunkiem Pana Rafała Paczkowskiego, Dragon Fire Show oraz Kabaret Czwarta Fala. Wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie zapraszamy - WSTĘP WOLNY!!!

 

 

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 17.11.2017 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

zestaw 3 promethean main 1024x767Centrum Komputerowe Marcin Łazarski z Włocławka dostarczy cztery tablice interaktywne do naszych szkół. Zakup jest realizowany w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W ramach programu dofinansowanie otrzymały cztery placówki oświatowe gminy Lubień Kujawski tj. Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie, Szkoła Podstawowa im. st. sierż. M. Majchrzaka w Kaliskach, Szkoła Podstawowa im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim oraz Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Kłóbce. Całkowity koszt zakupu tablic wyniesie prawie 70 tys. zł. w tym wysokość przyznanego dofinansowania wyniesie 56 tys. zł.