• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

         I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 – 2025.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.
 6. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 7. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski, zapytania.
 12. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

DSC05828W dniu 10 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SASANKA” w Lubieniu Kujawskim. W obchodach uczestniczyli Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński,  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Zygmunt Wierzowiecki oraz Radny Rady Powiatu Pan Bogdan Domżalski. Polski Związek Działkowców reprezentował Prezes Eugeniusz Kondracki. Reprezentantem Okręgu Toruńsko – Włocławskiego był Pan Piotr Gadzikowski. Przedstawicielem Rodzinnego Ogrodu ,,SASANKA” był Pan Franciszek Przybylski oraz Pan Janusz Pączkowski. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 Mszą Świętą w Kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył ks. proboszcz Dariusz Sieczkowski wraz z ks. Mariuszem Danielewskim. Następnie w asyście sztandaru ,,Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ziemi Włocławskiej” odbył się przemarsz głównymi ulicami miasta do ogrodu, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

stypendiumInformujemy, że w dniu 19 czerwca (wtorek) wypłacimy ostatnie w tym roku szkolnym stypendia szkolne o charakterze socjalnym obejmujące okres od kwietnia do czerwca. Wypłata stypendium nastąpi w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim po okazaniu decyzji wydanej w dniu 24 kwietnia 2018r.

Plakat ZS Kowal

rajd rowerowy2018

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 13.06.2018 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Analiza stanu przygotowań miejsc do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przegląd kąpieliska pod względem bezpieczeństwa.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

ekopiecW związku z dużym zainteresowaniem programem EKOpiec 2018 Gmina Lubień Kujawski informuje wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie dotacji o terminie losowania dofinansowań, które odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (piątek) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim sala nr 11. Ilości wniosków, która otrzyma dofinansowanie zgodnie z założeniami programu EKOpiec 2018 - 10 sztuk.

 

orlen2Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał pozytywną decyzję na odrolnienie ponad 19 ha gruntów klas III pod inwestycję związaną z budową kopalni soli w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski. Koszt przekształceń gruntów ma wynieść ponad 5 mln. zł. i ma być w całości zapłacony przez PKN ORLEN. Zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na odrolnienie gruntów jest kolejnym etapem na drodze do uzyskania pozwolenia na budowę dla kopalni soli. 

Skan decyzji poniżej:

zaprozeniepsse

OSAMinisterstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wśród pozytywnie ocenionych wniosków, którym przyznano dofinansowanie jest projekt Gminy Lubień Kujawski zakładający realizację w Lubieniu Kujawskim dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Kwota przyznanej dotacji wynosi prawie 75 tys. zł. i stanowi 50% szacunkowej wartości zadań.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) mają być wykonane w dwóch wariantach realizacyjnych. Wariant podstawowy z myślą o dorosłych przyprowadzających dzieci na plac zabaw ma powstać przy nowo wybudowanym placu zabaw Zespołu Placówek Oświatowych. Zestaw obejmuje siłownie plenerową oraz strefę relaksu. Wariant rozszerzony z myślą o seniorach i najmłodszych zaplanowano do realizacji w parku miejskim przy planowanym do utworzenia Żłobku i Domu Seniora. Zestaw obejmuje siłownie plenerową, strefę relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw.

Więcej o Otwartych Strefach Aktywności (OSA) w załączonym filmie poniżej