• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 22.08.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: droga do szkoły – ocena stanu szlaków komunikacyjnych do szkół.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

jubileusz2Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1967 roku.

 

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Lubień Kujawski. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 30 września 2017r.

Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

plkW związku z planowanym remontem linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny czekają nas utrudnienia w ruchu drogowym na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych i powiatowych gminy Lubień Kujawski. Utrudnienia polegały będą na czasowym wyłączeniu z ruchu poszczególnych przejazdów kolejowych. Wykonawca zadania firma TORPOL S.A. przygotowała już stosowne oznakowanie objazdów. Natomiast o terminach planowanych objazdów wykonawca inwestycji będzie informował za pośrednictwem tablic informacyjnych oznakowania dróg oraz strony internetowej gminy. Pierwszych utrudnień możemy  spodziewać się ok. 28 sierpnia br. i potrwają ok. 14 dni. 

przerwawodyW związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowościach Klóbka, Modlibórz, Chojny, Charchocin nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 15:00.

zakonczenielata2

DSC 6748

Trwają prace brukarskie przy szkole podstawowej w Kłóbce. W ramach prowadzonych prac przewidziano wymianę starych płyt chodnikowych na nową kostkę brukową, remont części ogrodzenia oraz prace branży zieleń.  Podobne prace przeprowadzono w roku ubiegłym przy szkole w Lubieniu Kujawskim poprawiając tym samym jej zewnętrzny wizerunek.

 

 

 

DSC 6747Trwają prace związane z remontem budynku Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Prace, których całkowita wartość wynosi 391 tys. zł. potrwają do września br. W ramach zaplanowanych prac remontowych wykonana zostanie termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej, wymiana pokrycia dachowego oraz dobudowa wejścia do części mieszkalnej. W ramach remontu przewidziano także zmianę sposobu użytkowania I piętra oraz poddasza na lokale mieszkaniowe.


Przypomnijmy, że w ramach poprawy warunków lokalowych budynków gminnych ośrodków zdrowia w ubiegłym roku wykonano remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach przeprowadzonego remontu ocieplono budynek oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Należy nadmienić, że w kosztach remontów w/w obiektu partycypują finansowo podmioty prowadzące działalność leczniczą w tych budynkach. W ramach zawartej z gminą umowy dokonują wyprzedzającej wpłaty czynszu za trzy lata z góry. 

brakwody

ocenajakosciwody

ostrzmeteo44