• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 05.09.2018 r. (środa) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: przygotowanie statutów i regulaminów żłobka oraz domu seniora.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

komisjaoDnia 7 września 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXIV Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 7. Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 8. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski, zapytania.
 13. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

S1010016W dniu 16 sierpnia br. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie od Polskich Kolei Państwowych S.A. działek drogowych stanowiących drogę dojazdowa do dworca PKP w Kaliskach. Było to możliwe po uzyskaniu przez gminę pisemnej zgody od wszystkich spółek PKP. Tym samym zakończono 4 letnie starania gminy o przejecie tej ważnej nieruchomości. Gmina w poprzednich latach w porozumieniu z PKP wykonała remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem. Nawierzchnia drogi oraz chodnik wymagały naprawy z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Nowa infrastruktura drogowa w znaczący sposób podniosła komfort użytkowników w szczególności osób dojeżdżających do dworca PKP w Kaliskach. 

Po podjęciu przez radnych uchwały Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński dziękował za aktywny udział w rozmowach z PKP Radnej Marzenie Zaborowskiej oraz Przewodniczącemu Markowi Małachowskiemu wraz, z którymi kilkakrotnie w tej kadencji uczestniczył w Gdańsku w rozmowach z władzami PKP przekonując do tej decyzji.

Radna Marzena Zaborowska w wypowiedzi podczas sesji podkreślała konieczność kontynuacji prac na drodze poprzez wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy dworcu PKP.

komunikatkw2018

DSC 9277W dniu 25 sierpnia br. w zakładzie produkcyjnym POLCALC w Lubieniu Kujawskim odbył się piknik rodzinny "Pożegnanie lata 2018". Podczas imprezy miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej hali produkcyjnej nr 3. W uroczystości udział wzięli m.in. Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim ks. Dariusz Sieczkowski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki, Radny Powiatu Bogdan Domżalski oraz Radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

W części oficjalnej Prezes Zarządu POLCALC - Seweryn Rzepecki - bardzo mocno podkreślał znaczenie bardzo dobrej współpracy z władzami lokalnymi. Prezes spółki oficjalnie potwierdził również chęć prowadzenia kolejnych inwestycji na terenie strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawski. Zakład planuje zakup od gminy 13 hektarowej działki na gminnych terenach inwestycyjnych byłego lotniska z przeznaczeniem pod budowę hal produkcyjno – magazynowych oraz budynku administracyjnego. Deklarowana liczba nowych miejsc pracy ma wynieść ok. 100 osób. 

Więcej zdjęć --tutaj--

narodowe czytanie 1

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 31.08.2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Spotkanie z Prezesem Centrum Diagnostyczno – Leczniczego „Barska”.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

logotypy unijnePragniemy poinformować, iż  realizujemy w partnerstwie projekt pt.:

„Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.

Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).

IMG 20180826 130835Dnia 26 Sierpnia 2018 roku (Niedziela) ulicami Ciechocinka odbyła się VII. edycja Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek, który co roku do miasta przyciąga setki biegaczy z całej Polski, a nawet z Europy. Bieg ten jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że odbywa się w przepięknej miejscowości, jakim jest Ciechocinek, ale również dlatego, iż z pomocą Państwowej Straży Pożarnej prowadzona jest klasyfikacja najszybszych strażaków.

Na starcie nie mogło zabraknąć druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu, którzy często biorą udział w biegowych eventach. Reprezentując w ten sposób swoją jednostkę, naszą gminę i upowszechniają bieg jako najprostszą formę sportu. Trasa biegu prowadziła ulicami Ciechocinka i wyniosła 21 095 metrów. Mimo tego, że poziom zawodów był bardzo wysoki i przyciągną wielu zawodowców, reprezentantom OSP Krzewie nie przeszkodziło w wywalczeniu dobrych miejsc i czasów. Może o podium w Klasyfikacji Generalnej można było sobie tylko wymarzyć, lecz w kategorii wiekowej, jak i klasyfikacji strażaków owszem. I tak Oliwia Jabłońska z czasem 1:56:34 stanęła na najwyższym stopniu podium w kategorii wiekowej do lat 19-stu i wywalczyła 3. miejsce w generalnej klasyfikacji strażaków. Natomiast Damian Piotrowski z czasem 1:34:52 staną na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji strażaków w kategorii Senior. Nasi biegacze zostali oczywiście nagrodzeni nagrodami od sponsorów biegu i z pewnością wrócą tu mocniejsi w przyszłym roku, żeby walczyć o jeszcze lepsze wyniki.

komisjao

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 30.08.2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: Organizacja roku szkolnego 2018 / 2019.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta