• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 14.04.2016r. o godz: 10:00 w zajeździe Arkadia (Narty 34, koło Lubienia Kujawskigo). Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące omawianych działań PROW i zasad działania systemów fotowoltaicznych. Wykładowcami będą pracownicy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz zaproszeni specjaliści z firmy budującej systemy fotowoltaiczne. Zgłoszenia zainteresowanych rolników (ilość miejsc ograniczona) przyjmuje biuro Izby Rolniczej we Włocławku tel. 798 37 87 22 - Violetta Trawińska

Program spotkania :

1. Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach wybranych działań PROW 2014 – 2020, w tym:
- Modernizacja gospodarstw rolnych
- Premie dla młodych rolników
- Restrukturyzacja małych gospodarstw
- Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

2. Zasady działania systemów fotowoltaicznych.

3. Fotowoltaika w nowej ustawie o OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016r.  wydawane i przyjmowane będą wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500+. Na mocy omawianej ustawy świadczenie będzie wynosić 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Za realizację programu odpowiedzialny będzie w gminie Lubień Kujawski -Ośrodek Pomocy Społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Prawo do świadczenia na drugie i kolejne dziecko przysługuje bez względu na dochód.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. – rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Druki wniosków przyjmowane i wydawane będą z  uwagi na dogodne warunki lokalowe w budynku Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim! (pokój świadczeń rodzinnych), w godzinach:

Dzień Tygodnia Godzina Otwarcia Godzina Zamknięcia
Poniedziałek 07:30 15:30
Wtorek 07:30 16:00
Środa 07:30 15:30
Czwartek 07:30 15:30
Piątek 07:30 15:00

Dodatkowo druki można pobrać ze strony internetowej www.mpips.gov.pl Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć także za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek  o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Osoby, które nie korzystają ze świadczeń rodzinnych prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych, aktów urodzenia dzieci oraz numer konta bankowego (dotyczy to osób, które chcą aby należne im świadczenia były przekazywane na rachunek bankowy).

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 608 556 742

W dniu dzisiejszym została utworzona zakładka programu Rodzina 500+ na stronie Urzędu Miejskiego w Menu Głównym witryny, gdzie można uzyskać więcej informacji oraz pobrać wniosek.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 31.03.2016 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Monitorowanie porządku w mieście oraz przegląd placów zabaw.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Wojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego –  ujemnych skutków przezimowania na terenie Gminy Lubień Kujawski. W związku z powyższym rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wymarznięciem w nieprzekraczalnym terminie do 08 kwietnia 2016 roku.

Rolnicy, którzy złożyli oświadczenie w sprawie konieczności zaorania upraw rolnych, proszeni są również o zgłoszenie się do Urzędu w celu uzupełnienia dokumentów. We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z ostatnich 3 lat (2013, 2014, 2015 rok). Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie wypełniony zostanie protokół.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 20, u sołtysów lub na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl

Wniosek - ujemne skutki przezimowania - WORD

Wniosek - ujemne skutki przezimowania - PDF

Oświadczenie o poniesionych kosztach niezebrania plonów - WORD

Oświadczenie o poniesionych kosztach niezebrania plonów - PDF

Po zimowej przerwie ruszyły prace na drogach gminnych planowanych do przebudowy w 2016 roku. Obecnie rozpoczęto prace w ramach zadania realizowanego z dotacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. W ramach projektu za kwotę 4,5 mln zł. planuje się przebudowę ponad 16 km dróg gminnych w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. Kwota przyznanej dotacji wynosi 2,25 mln zł. Bezzwrotnej pomocy finansowej na sfinansowanie projektu w kwocie ok. 250 tys. zł. udzieli dodatkowo gminie Powiat Włocławski.

Gmina Lubień Kujawski planuje ponadto w 2016 roku pozyskać dodatkowe środki na budowę prawie 4 km dróg w miejscowościach Czaple, Rutkowice oraz Kretkowo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozwoliłoby to gminie na wybudowanie w 2016 roku 20 km. dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Marianem Polichnowskim Radnym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim podczas wizyty placu budowy drogi w miejscowości Kamienna.

Szkolny Teatrzyk Profilaktyczny SUPEŁEK skupiający 15 uczniów klas IV–VI Szkoły Podstawowej z ZPO w Lubieniu Kujawskim, prowadzony przez pedagoga szkolnego p. Hannę Szczepańską zdobył wyróżnienie w VI Włocławskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych.

Tegoroczny przegląd spektakli, organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przy współudziale Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Włocławek oraz Centrum Kultury Browar B., odbywał się pod hasłem: ”Każdy nałóg robi z człowieka niewolnika, a podobno ludzie pragną wolności”. Jego celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem postaw wobec używek, na zagrożenia wynikające z kontaktu z nimi, na sposób i możliwości pomocy osobom uwikłanym w uzależnienie.

W dniach 15 i 16 marca br. na scenie Centrum Kultury Browar B trwały eliminacje, podczas których zaprezentowało się 14 grup teatralnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalych a wśród nich SUPEŁEK, jako jedyna a zarazem najmłodsza grupa aktorów ze Szkoły Podstawowej. W dniu 22 marca odbyła się Gala Finałowa.

Spektakl teatrzyku SUPEŁEK pt. „W poszukiwaniu szczęścia” poruszał problematykę uzależnienia od alkoholu i narkotyków, mówił o poszukiwaniu szczęścia przez Małego Księcia na planecie Ziemia.

Dnia 21 marca 2016 roku w stołówce szkolnej ZPO w Lubieniu Kujawskim odbył się wyjątkowy koncert pod tytułem „Wiosenne przebudzenie”. Organizatorem było lokalne Stowarzyszenie Artystyczne „Amaltea”, które zaprosiło z tej okazji internacki zespół z Torunia INTERBAND, pod opieką Pana Łukasza Urbańskiego, który przygotował dwugodzinny repertuar. W wydarzeniu brało udział około stu osób, w tym:

 • Kazimierz Kaca – Starosta włocławski,
 • Marek Jaskulski – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Marek Wiliński – Burmistrz Miasta i Gminy Lubień Kujawski
 • radni miejscy z Lubienia Kujawskiego.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim partnerom tj. Internatowi ZSPS i VIII LO w Toruniu, Urzędowi Miejskiemu w Lubieniu Kujawskim, ZPO w Lubieniu Kujawskim oraz bibliotece publicznej w Lubieniu Kujawskim. Zdjęcia wykonała Katarzyna Seklecka.

Więcej zdjęć --tutaj--

Pięciu kandydatów złożyło swoje aplikacje na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Aplikacje złożono w odpowiedzi na ogłoszony przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego w dniu 8 marca br. nabór na to stanowisko. Osoba chcąca ubiegać się o stanowisko musiała posiadać m.in. wykształcenie wyższe oraz trzy letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto osoba przystępująca do naboru musiała przedstawić koncepcję funkcjonowania i rozwoju Centrum. Teraz wszystkie aplikacje zostaną ocenione formalnie a następnie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Nazwisko dyrektora Centrum poznamy najprawdopodobniej 4 kwietnia br. tj. w dniu oficjalnego rozpoczęcia działalności jednostki.

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim powstaje z połączenia Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim z Wiejską Świetlicą Środowiskową w Kamiennej, co rozpoczęto Uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia w/w instytucji kultury.

Połączenie Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej w jedna instytucje łączy się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury oraz upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowaniu  działalności kulturalnej.

Nowa instytucja będzie miejscem, gdzie opracowana zostanie wspólna polityka rozwoju kultury na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski.

W minioną niedziele tj. 20 marca br. odbyło się ostatnie w gminie walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie. Wcześniej takie spotkania odbywały się już w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Morzycach, Lubieniu Kujawskim, Kłóbce oraz Kanibrodzie. Spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych były okazją do podsumowania działalności OSP w minionym roku oraz nakreślenia planów na lata przyszłe. Podczas spotkań dokonano także wyborów władz poszczególnych jednostek na nową kadencje. Dziękując ustępującym władzom życzymy sukcesów nowym. Poniżej prezentujemy składy osobowe poszczególnych Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych.