• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

inwestycjeZe 156 na 82 miejsce awansowała gmina Lubień Kujawski w rankingu samorządów, które najwięcej inwestowały w latach 2014-2016. W zestawieniu z gminą Lubień Kujawski porównywano 585 innych samorządów. O kolejności w rankingu decydowało, kto najwięcej zainwestował w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W tabeli opracowanym przez dwutygodnik "Wspólnota", brano pod uwagę uśrednione dane z ostatnich trzech lat, a samorządy zostały w nim podzielone na następujące kategorie: województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, pozostałe miasta („miasta inne”), powiaty i gminy wiejskie.

 

Więcej o rankingu --tutaj--

 

ostrz61

70W dniu 6 października 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch domó dziecka dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań”, i „Ostoja”w Lubieniu Kujawskim. Ordynariusz diecezji włoclawskiej biskup Wiesław Mering poświęcił  nowo wybudowane domy.  Jest to druga tak nowoczesna placówka w powiecie włocławskim. W listopadzie 2016 roku dokonano otwarcia dwóch domków „Jaś” i „ Małgosia” w Brzeziu. Wymarzone nowoczesne domki dziecka zostały starannie zaprojektowane i solidnie zbudowane, przestrzenne i wygodne.

0001

DSC 7950Cztery placówki oświatowe z gminy Lubień Kujawski tj. Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie, Szkoła Podstawowa im. st. sierż. M. Majchrzaka w Kaliskach, Szkoła Podstawowa im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim oraz Szkoła Podstawowa im. F. Chopina  w Kłóbce otrzymały nowy sprzęt do opieki przedmedycznej. Środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej z podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Dotację w wysokości 8 tys. zł przeznaczono na zakup podstawowego wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w w/w szkołach tj. m.in. stolik zabiegowego, szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko oraz szafka kartoteczna – przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej, waga medyczna ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, stetoskop, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

Zdjęcia z wizytacji gabinetu Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie

POL Brzezówka DrzewoW związku z planowaną budową chodnika przy drodze powiatowej Lubień Kujawski - Kanibród długości ok. 800 m od skrzyżowania drogi gminnej Stępka – Czaple jadąc w kierunku Kanibrodu informujemy o możliwości zakupu od Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Jarantowicach drewna opałowego – jesionów znajdujących się w pasie drogowym.  Drzewa przeznaczone do sprzedaży kolidujące z planowanym chodnikiem zostały oznaczone i wycenione. Drzewa należy we własnym zakresie ściąć i uprzątnąć pozostawiając jedynie pień. Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarantowicach bądź Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim (tel. 54 284 43 52).

Wykaz drzew wraz z cenami --tutaj--

22219583 756698037850880 630490033388136553 o

ostrzintensdeszcz

tablicainterKuratorium Oświaty w Bydgoszczy opublikowało wyniku naboru wniosków Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W ramach programu dofinansowanie otrzymają cztery placówki oświatowe gminy Lubień Kujawski tj. Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie, Szkoła Podstawowa im. st. sierż. M. Majchrzaka w Kaliskach, Szkoła Podstawowa im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim oraz Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Kłóbce. Łączna wysokość przyznanego dofinansowanie wynosi 56 tys. zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu czterech tablic interaktywnych po jednej dla każdej ze szkół.

Wyniki naboru tutaj

 

ostrz58