• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Panorama

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 7850Trwają prace budowlane związane z rozbudową zakładu RPC Superfos Poland Sp. z o.o. na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim. Zakład jest jedną z najnowocześniejszych w Europie fabryk opakowań z tworzyw sztucznych.  Powstające w Lubieniu opakowania podzielić można na kilka podstawowych grup. Są to przede wszystkim opakowania z segmentu industrialnego, tj. opakowania do farb tynków jak i do żywności oraz przemysłu farmaceutycznego. Wszystkie pojemniki spełniają najwyższe wymagania jakościowe, doskonale dopasowane do specyfiki danego produktu. Są to na przykład pojemniki Paintainer stosowane do przechowywania farb, Superlift o wszechstronnym zastosowaniu i bardzo dobrych parametrach transportowych.

Więcej informacji o zakładzie i produktach można znaleźć na stronie firmy --tutaj--

ostrz56

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim planuje przerwę w dostawie wody z wodociągu gminnego w dniu 14.09.2017r w godz. od 8:00 do 12:00.

Wyłączenie nastąpi w pasie ulic:

- 11 Listopada,

- Szkolna,

- Pogodna,

- Bukowa,

- Wojska Polskiego,

oraz na terenie miejscowości; Kaliska, Krzewie, Rzeżewo, Gole.

Za utrudnienia przepraszamy.

DSC 7834Rozpoczęto prace związane z przebudową ulicy 11 listopada w Lubieniu Kujawskim. W zakres robót wchodzi wykonanie podbudowy drogi, odwodnienia oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu starobruk. Wykonawcą robót jest firma KRIS - BUD Krzysztof Świerczyński z Rzeżewa Morzyce gmina Lubień Kujawski, która za kwotę 148 tys. zł. w terminie 3 miesięcy wykona w/w roboty.

W podobnej technologii w 2016 roku wykonano przebudowę ulicy Spokojnej w Kaliskach.

Galeria zdjęć --tutaj--

energiaEnerga informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach:

Gmina Lubień Kujawski 
14 września 9:00 - 13:00 Odbiorcy zasilani ze stacji Bilno 1 

 

 

DSC 7603Dnia 8 września 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i decyzji stypendialnych Burmistrza Lubienia Kujawskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Pan Marek Wiliński, przyznał na  2017/2018 rok 25 stypendiów.  Gala odbyła się w Centrum Kultury w obecności Radnych, Dyrektorów szkół i instytucji kultury oraz Pracowników Urzędu Miejskiego. W uroczystości uczestniczyli  również  Rodzice, Nauczyciele i Trenerzy, którzy na co dzień pracują, wspierają oraz  pomagają rozwijać talenty dzieci i młodzieży. W bieżącym roku po rozdaniu dyplomów kilkoro stypendystów zaprezentowało swoje umiejętności artystyczne i sportowe.

W bieżącym roku stypendia  otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa

 1. Małgorzata Michalska - naukowe
 2. Amelia Sławińska- naukowe
 3. Julia Pietrzak- naukowe
 4. Błażej Kotfas – artystyczne
 5. Nadia Szcześniewska - sportowe
 6. Julia Skalska - sportowe
 7. Adam Duklas - sportowe
 8. Adrian Kosmalski – sportowe
 9. Stanisław Molewski - sportowe

Gimnazjum

 1. Oliwia Jabłońska – naukowe
 2. Małgorzata Justyńska - naukowe
 3. Maria Duczek – naukowe
 4. Kaja Sosnowska – naukowe
 5. Justyna Jastrzębska – naukowe
 6. Kinga Czyżnikowska - naukowe
 7. Paweł  Matczak – naukowe
 8. Mateusz Chmielewski – naukowe
 9. Kamil Korpal – naukowe
 10. Filip Winnicki – naukowe
 11. Alicja Deicka - artystyczne
 12. Angelika Żychlewicz – artystyczne
 13. Martyna Świerczyńska – sportowe

Szkoła Średnia

 1. Weronika Andryjańczyk – naukowe
 2. Szymon Żakowiecki – artystyczne
 3. Weronika Flaszak - sportowe

Galeria zdjęć --tutaj--

plakat finalny A4 1

Regulamin konkursu --tutaj--

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Przeznacza się do zbycia następujące lokale mieszkalne znajdujące się przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Lubieniu Kujawskim, z udziałem w działce gruntowej nr 312/5:

Lp.

Oznaczenie lokalu mieszkalnego

Powierzchnia w m 2

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

M1

56,37

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

83.400,00

2.

M2

57,33

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

 84.800,00

3.

M3

37,57

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

57.100,00

4.

M4

39,30

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

59.700,00

5.

M5

26,07

WL1W/00053385/3

Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 3

39.600,00

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: samodzielne lokale mieszkalne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren przeznaczony pod usługi. Działka znajduje się na granicy strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta Lubień Kujawski, ujętej jako zabytek w wojewódzkiej ewidencji zabytków.    
 2. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 24 października 2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322.

 

orlen2Trwają prace projektowe nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod inwestycję związaną z budową kopalni soli w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski. Zadanie realizuje biuro projektowe MC Kwadrat z Krakowa. Miejscowy plan opracowywany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/167/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w w/w obrębie geodezyjnym. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 98 ha. Miejscowy plan jest dokumentem niezbędnym przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę kopalni soli przez PKN ORLEN.

Ulotka - Odwierty Solankowe

20170906 100517Zakończono prace związane z wybudowaniem nowego ujęcia wody w miejscowości Kaliska. Zadanie o wartości 255 tys.  zł zrealizowała Firma STUDBUD Zakład Studniarski Gąsior Stanisław. W ramach zadania wybudowano nowe ujęcie wody w miejscowości Kaliska wraz z przewodem tłocznym pozwalającym na tranzyt wody do stacji uzdatniania wody w miejscowości Narty. Inwestycja była niezbędna, by, nawet podczas zwiększonego poboru, uniknąć problemów z zaopatrzeniem w wodę. Zadanie jest współfinansowane w 75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.