• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 23.03.2018 r. (piątek) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: wyłapywanie bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Lubień Kujawski oraz kwoty przeznaczone na ten cel.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

 

komisjaoDnia 28 marca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXVIII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie obwodów głosowania.
 2. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

podziekowaniamlody

targmiejskieW dniu 15 marca br. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wybudowanie gminnego targowiska. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły trzy oferty, których wartość wynosiła od 2.2 do 2.4 mln. zł. Wykonawcy zainteresowani zadaniem deklarowali 9 i 10 cio miesięczny termin realizacji inwestycji. Targowisko, które ma powstać w ramach zadania będzie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Targowisko będzie zlokalizowane na terenie byłego lotniska w pobliżu obecnie wykorzystywanego miejsca targowego. Targowisko ma być w 63,63 % współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Więcej o przetargu --tutaj--

20180319 124424Trwają prace budowlane związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Czaple Nowe, Kanibród oraz Dziankówek. Wykonawcą robót jest firma DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Obecnie wykonywane są prace ziemne, korytowanie oraz podbudowa na bazie kamienia wapiennego. Zgodnie z założeniami nowe drogi zyskają nawierzchnie asfaltowe najpóźniej do końca kwietnia br.. Przebudowa dróg gminnych jest priorytetowym zadaniem gminy. W bieżącej czteroletniej kadencji przebudowanych zostanie prawie 60 km. dróg gminnych, co daje średnio ponad 1,2 km nowej drogi asfaltowej na miesiąc. 

20180318 125922W niedzielę, 18 marca 2018 r. w Hali Sportowej w Baruchowie, odbyła się XX Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych. Organizatorem, jak co roku było Starostwo Powiatowe we Włocławku, w tym roku przy asyście Gminy Baruchowo. Przyjechali wystawcy – reprezentacje wszystkich gmin, szkoły ponadgimnazjalne z powiatu włocławskiego oraz DPS w Kowalu, którzy przygotowali piękne stoły z daniami wielkanocnymi. Wszystkich, tych pyszności mogliśmy spróbować podczas degustacji. Oprócz wystawców stołów wielkanocnych, Baruchowo gościło także twórców ludowych z powiatu włocławskiego.

Naszą gminę w tym roku reprezentowały Panie Emilia Durmowicz, Anna Jędrzejewska, Elżbieta Sochaczewska i Joanna Sosnowska, które przygotowały przepyszne potrawy wielkanocne. Nas stołach królowały tradycyjnie babki, serniki, mazurki, pasztety, jaja faszerowane, rolady mięsne i oczywiście żurek.

Po poświęceniu przez Proboszcza Parafii Kłotno – księdza Ryszarda Pospieszyńskiego oraz Proboszcza Parafii Skrzynki – księdza Włodzimierza Lewandowskiego potraw na stołach wielkanocnych, nastąpiła degustacja.

Galeria zdjęć --tutaj--

fotob 18510W dniu 15 marca br. w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania porozumień z przedstawicielami samorządów w ramach programu „Senior+”. W uroczystości obok wicepremier Beaty Szydło i minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej uczestniczył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wraz z posłem Łukaszem Schreiberem. Kujawsko-pomorskich samorządowców w trakcie uroczystości reprezentowali burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz burmistrz Nakła nad Notecią Sławomir Napierała.
 
W ramach tegorocznej edycji programu „Senior+” gminie Lubień Kujawski przyznano 300 tys. zł. dofinansowania. Środki te zostaną przeznaczone na utworzenie w Lubieniu Kujawskim Domu Seniora. Dom Seniora ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. Dom Seniora ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku. 

Więcej o tegorocznej edycji programu „Senior+”  --tutaj--

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 16.03.2018 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych..

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

dsc 6729W dniu 14 marca br. w Starostwie Powiatowym we Włocławku podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Kaliska – Kamienna etap III. W uroczystości podpisania umowy udział wzięli m.in. Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz przedstawiciele wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Kutna. Zakres zadania obejmuje przebudowę w terminie do 17 lipca br. w/w drogi powiatowej w miejscowościach Kobyla Łąka oraz Kamienna poprzez jej poszerzenie, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz umocnienie poboczy. Inwestycja będzie trzecim i ostatnim etapem przebudowywanej drogi powiatowej zamykając tym samym przebudowę całej drogi Kaliska – Kamienna. Zadanie realizuje Powiat Włocławski w partnerstwie z Gminą Lubień Kujawski.