• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Panorama

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 29.11.2017 r. (środa) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubień Kujawski na 2018 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

 

24068444 1588390407874363 5276796773068066477 o23 listopada 2017r. w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbyło się wojewódzkie podsumowanie programu ekologiczno - łowieckiego "Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom" za rok szkolny 2016/2017. Nasza szkoła znalazła się w ścisłym finale wśród 15 nagrodzonych szkół w województwie kujawsko - pomorskim. Aleksandra Pawlak, Oliwia Przystałowska i Kamil Kwiatkowski odebrali nagrodę dla Zespołu Szkół w Kłóbce. Jest to kino domowe, które zostanie zainstalowane w świetlicy szkolnej. Dyrektor - p. Aleksander Rutkowski, główny koordynator realizacji programu w naszej szkole - p. Renata Stańczak oraz p. Marta Kryska otrzymali medale za Zasługi dla Łowiectwa Kujawsko - Dobrzyńskiego. Gratulujemy! Naszej delegacji towarzyszyli myśliwi - opiekunowie z Koła Łowieckiego "Sarna" w Kłóbce - p. Marian Błaszczyk i p. Tadeusz Helbin. W roku szkolnym 2017/2018 nadal jest realizowany program "Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom". Życzymy dalszych tak pięknych osiągnięć.

Galeria zdjęć --tutaj--

20171124 113422Rozpoczęto prace związane z utwardzeniem nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kaliska. Zadanie jest realizowane z funduszu sołeckiego w ramach zadań zaplanowanych do wykonania w gminie w 2017 roku. Droga o długości ok. 120 metrów zostanie utwardzona kostką brukową. Do wykonania podbudowy nawierzchni drogi wykorzystany zostanie kamień kolejowy pozyskany przez gminę z remontowanej obecnie przez kolej linii kolejowej. Realizacja zadania potrwa ok. 2 tygodnie.

23755392 537396509953842 7900314067762994495 n

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 28.11.2017 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubień Kujawski na 2018 rok.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

 

23843151 1587663047947099 2389982408491495473 nW dniu 22 listopada 2017 roku Gmina Lubień Kujawski obchodziła 154 rocznicę bitwy pod Szewem. Dla uczczenia pamięci zebrane delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych powstańców, a następnie odbyła się Msza Św. W Kościele Parafialnym p.w. Świętego Prokopa w Kłóbce. Zwieńczeniem uroczystych obchodów był patriotyczny występ artystyczny w hołdzie poległym, który odbył się w Zespole Szkół w Kłóbce. W ceremonii uczestniczyli m.in. władze Powiatu Włocławskiego, Gminy Lubień Kujawski, Gminy Lubraniec, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika i uczniowie pobliskich szkół.

Więcej zdjęć --tutaj--

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie      Gminy Lubień Kujawski:

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

232/52

0,0864

WL1W/00062016/2

Kaliska

25.000,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele mieszkaniowo - usługowe.    
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

114/2

0,52

WL1W/00042359/2

Narty

19.800,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

III.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

48/43

0,0396 ha

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.000,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

 

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

173 i 178

1,92

WL1W/00048508/4

Rzeżewo

60.000,00

 

 1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.
 3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

 

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

100/11

0,5368

WL1W/00054962/9

Narty

62.300,00

 

 1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe.    
 3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.
 1. Lokal mieszkalny:
 2. Lokal mieszkalny nr 15 położony w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 15, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w działce gruntowej nr 363/3 o powierzchni 0,1242 wynoszącym 807/9993. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 124.300,00 zł

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.

Zumpy znakAlojzówa, Ameryka czy Bobkowizna to przykładowe nazwy miejscowości, które z początkiem stycznia 2018 roku znikną z mapy gminy Lubień Kujawski. Będzie to konsekwencja rozporządzenia MSWiA w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. Projekt rozporządzenia opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany są realizacją wniosku rady miejskiej, przekazanej za pośrednictwem wojewody, do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wprowadzone zmiany porządkują nazewnictwo miejscowości w gminie.

Więcej o wprowadzanych zmianach --tutaj--

 

DSC 1901Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla drugiego etapu ścieżki nad jeziorem lubieńskim. Nowa ścieżka ma połączyć już istniejący odcinek wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ścieżka będzie oświetlona oraz będzie nawiązywała stylem do już istniejącej infrastruktury. Realizację zadania planuje się wiosną 2018 roku. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DSC 8043Zakończono prace związane z przebudową ulicy 11 listopada w Lubieniu Kujawskim. W ramach zadania wykonano prace ziemne, wodno-kanalizacyjne oraz roboty brukarskie nawierzchni jezdni i chodników. Całkowity koszt robót wyniósł 149 tys. zł. Wykonawcą prac była firma KRIS - BUD Krzysztof Świerczyński z Rzeżewa Morzyce gmina Lubień Kujawski.