• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Plakat Dzień Kobiet

wodociagW dniu 07.02.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przystąpi do płukania sieci wodociągowej na terenie Lubienia Kujawskiego, co może skutkować czasowym pogorszeniem jakości wody w sieci wodociągowej. Płukanie będzie odbywać się w godzinach od 22:00 do godziny 6:00 – 08.02.2019r.

 

 

 

DSC 5055Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na zbycie budynku po byłej szkole w Nartach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 tys. zł. Przetarg odbędzie się w dniu  4 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11:00. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w wysokości 15 tys. zł. na konto  gminy do dnia 28 lutego 2019 r. Ogłoszony przetarg jest już drugim przetargiem na zbycie budynku po byłej szkole. W pierwszym przetargu cena wywoławcza wynosiła 500 tys. zł. jednak nikt nie był zainteresowany nabyciem nieruchomości.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

bipBurmistrz Lubienia Kujawskiego Zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku wprowadził z dniem 1 lutego 2019 roku nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. Zmiany w regulaminie są wynikiem potrzeby usprawnienia procesów zarządzania w urzędzie jak również potrzebą dostosowania struktury organizacyjnej urzędu do nowych regulacji prawnych. Główne zmiany regulaminu dotyczą m.in. przypisania Referatowi Oświaty spraw związanych z zarządzaniem nowa jednostką budżetową tj. żłobkiem samorządowym powoływanym przez gminę w 2019 roku. Przypisania Referatowi Inwestycji spraw związanych z koordynacją wdrażania rządowego programu „Czyste Powietrze” oraz spraw rolnych w szczególności pomocy rolnikom w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych takich jak m.in. susza czy wymarznięcia. Wydzielenia z Referatu Inwestycji oraz Referatu Organizacyjnego stanowisk bezpośrednio podległych Burmistrzowi odpowiedzialnych za drogi i obsługę rady. Zmian dokonano także na dwóch stanowiskach kierowniczych tj. Referatu Oświaty, którym pokieruje Pan Rafał Balcerowski oraz Referatu Inwestycji, którym pokieruje Pan Jakub Tomczak. 

Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

kamienna budynekTrwają prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Kamienna na potrzeby zadania pn. Rewitalizacja miejscowości Kamienna. W ramach zadania rewitalizacji planuje się remont budynku tzw. szubienicy oraz budowę na działce gminnej siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz boiska o nawierzchni syntetycznej. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2019-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypomnijmy, że w 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie przekazała nieodpłatnie Gminie Lubień Kujawski nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kamienna. W skład nieruchomości wchodzi budynek tzw. szubienicy oraz działka o powierzchni ok. pół hektara. Tym samym zakończono wieloletnie starania gminy o przejęcie nieruchomości wykorzystywanej przez lokalną społeczność na cele kulturalne. Przejecie nieruchomości było możliwe dzięki przychylności konserwatora zabytków, który zezwolił na wydzielenie przekazywanej działki z całości parku w Kamiennej oraz przychylności kierownictwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

azbestUprzejmie informujemy, iż Gmina Lubień Kujawski rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Program realizowany będzie ze środków budżetu Gminy oraz z dofinansowania przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2019r. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 18.

Wniosek do pobrania --tutaj--

Ulotka programu Czyste Powietrze2

termomodernizacjaGmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy audytów energetycznych porealizacyjnych trzech termomoderniozwanych w 2018 roku budynków szkół tj. szkół podstawowych w Kłóbce, Kaliskach i Kanibrodzie. Audyty energetyczne ex-post należy wykonać wraz z opracowaniem zakresu oszczędności energii w związku z przeprowadzoną modernizacją energetyczną budynków i potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych celów modernizacyjnych przyjętych we wniosku o dofinansowanie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. 

Przy opracowaniu audytu ex-post dla Szkoły Podstawowej w Kaliskach Zamawiający wymaga opracowania w formie odrębnej analizy całkowitych kosztów ogrzewania dwóch lokali mieszkaniowych znajdujących się w budynku, co stanowić będzie podstawę do wyliczenia najemcą stawek opłat za dostarczane ciepło.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 4.02.2019 r. do godz. 15:30, lub elektronicznie w tym samym w terminie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej o zamówieniu na stronie BIP Urzędu Mijeskiejgo w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

komisja

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 29.01.2019r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta