• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Energa SA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej która miała dziś nastąpić została odwołana!

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 07.05.2015 r. (czwartek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: udzielenie/nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Dnia 6 maja 2015 roku w godz od 10:00 do 15:00 na terenie miasta Lubień Kujawski nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Przerwa nastąpi w następujących stacjach: Kaliska 2, 5, Lubień WP, Lubień Piekarnia, Lubień Plac Wolności, Lubień Osiedle, Lubień Dom Dziecka.

W dniu 30.04.2015 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju", które zostały nadane Decyzją Nr 2382/Kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2014 r. rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Srebrnymi medalami odznaczeni zostali Państwo Bożena i Julian Nowaczewscy z miejscowości Chojny. Medale wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku ppłk Radosław Niecikowski.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 05.05.2015 r. (wtorek) o godzinie 1130 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: udzielenie/nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 04.05.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: współpraca między Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz dotacje do dróg dojazdowych do pól.

                                                   Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Jak co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 29 kwietnia 2015r. Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu – Azbest 2015r. Gmina Lubień Kujawski otrzymała dotację na opracowanie „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją na terenie Gminy Lubień Kujawski”. W tegorocznym Konkursie Ofert Azbest 2015! wpłynęło 394 ofert z czego 209 znalazło uznanie Komisji konkursowej.

Więcej Informacji --tutaj-- oraz --tutaj--

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 30.04.2015 r. (czwartek) o godzinie 1200 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: opracowanie dokumentacji dróg.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław