• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim informuje, że w okresie zasiłkowym 2019/2020, tj. od listopada 2019 r. do października 2020 r. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego-500+ odbywać się będą w Banku Spółdzielczym w Kowalu o/ Lubień Kujawski według niżej podanego harmonogramu i podziału alfabetycznego. Terminy te dotyczą wypłat w kasie Banku Spółdzielczego w Kowalu oraz przelewów dokonywanych na konto bankowe.

27.11.2019  nazwiska od A- Ł

28.11.2019 nazwiska od M- Ż

19.12.2019 nazwiska od A- Ł

20.12.2019 nazwiska od M- Ż

23.01.2020  nazwiska od A- Ł

24.01.2020  nazwiska od M- Ż

25.02.2020  nazwiska od A- Ł

26.02.2020  nazwiska od M- Ż

26.03.2020  nazwiska od A- Ł

27.03.2020 nazwiska od M- Ż

23.04.2020 nazwiska od A- Ł

24.04.2020 nazwiska od M- Ż

26.05.2020  nazwiska od A- Ł

27.05.2020  nazwiska od M- Ż

25.06.2020 nazwiska od A- Ł

26.06.2020 nazwiska od M- Ż

23.07.2020  nazwiska od A- Ł

24.07.2020 nazwiska od M- Ż

26.08.2020 nazwiska od A- Ł

27.08.2020 nazwiska od M- Ż

24.09.2020 nazwiska od A- Ł

25.09.2020  nazwiska od M- Ż

27.10.2020 nazwiska od A- Ł

28.10.2020 nazwiska od M- Ż

 

Świadczenia rodzinne w tym ,,500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy odbierać w wyznaczonych terminach!!!!

75513338 437174096919731 9141999517745283072 nOstatni czas był dla Seniorów bardzo aktywny. Uczestniczyli w sesji fotograficznej, warsztatach  dbania o urodę oraz warsztatach z rękodzieła, na których tworzyli ozdoby świąteczne. Seniorzy zostali zaproszeni przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Kłóbce na przestawienie upamiętniające święto 11 listopada. W ramach zajęć intelektualnych brali udział w grach i zabawach logicznych. Na zajęciach kulinarnych robili smakowite wypieki. Ponadto Seniorzy gościli Panią pielęgniarkę, która przybliżyła funkcjonowanie tzw. „pudełka życia” oraz Panów policjantów, którzy nakreślili jak ustrzegać się różnych niebezpieczeństw.

Galaeria zdjęć --tutaj--

69774323 731619330635268 6668408911449554944 nMiniony tydzień był dla uczestników Dziennego Domu Senior+ bardzo intensywny i obfitował w różne atrakcje. Seniorzy brali udział w aktywności fizycznej: rehabilitacji i  spacerze z kijkami. Pod okiem specjalistów uczyli się języka angielskiego oraz obsługi komputera. Rzeźbili w owocach i warzywach oraz brali udział w zajęciach z rękodzieła, tym razem było szydełkowanie. Przyjęli w swych progach specjalistkę od dogoterapii, która zabrała na zajęcia pudelka oraz żółwia. Dużą radość sprawiła Seniorom lekcja tańca towarzyskiego pod okiem trenera. Tydzień w Dziennym Domu Senior+ zakończył się spektaklem teatralnym pt. „Berek czyli upiór w moherze 2”. Seniorzy mogli zobaczyć znanych i lubianych aktorów w osobach Ewy Kacprzyk i Daniela Olbrychskiego oraz artystów młodszego pokolenia.

Galeria zdjęć --tutaj--

70607936 463693460925327 4562090875714273280 nRozpoczęto prace budowlane związane z przebudową ulicy Cichej oraz Słonecznej w miejscowości Kaliska. Zadanie obejmuje przebudowę w/w ulic o łącznej długości 553 m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. chodnikami, instalacjami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi. Inwestycje o wartości 953 tys. zł. realizuje Włocławskie oraz Gostynińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Na realizacje zadania gmina otrzymała 50% dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja ma zostać wykonana w terminie do 5 sierpnia 2020 roku. Podgląd projektu --tutaj--

komisja

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 27.11.2019 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.    

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

komisja

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 26.11.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

komisjao

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 25.11.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

komisjaoDnia 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Lubieniu Kujawskim.
 4. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Kłóbce.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenie bonifikaty.
 6. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Screenshot 2019 11 21 Starostwo Powiatowe we Włocławku Zakończenie prac na drodze powiatowej w RzeżewieZakończono realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 1+470 do km 2+435, której wykonawcą była firma GIRDER Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 111 we Włocławku. Zamówienie obejmowało m. in. utwardzenie ciągu pieszego wraz z utwardzeniem pobocza za kwotę brutto 574.891,82 zł. Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji pełniła firma: BRD – Mariusz Jabłoński, ul. Sosnowa 11 we Włocławku.

W odbiorze robót budowlanych uczestniczyli: starosta włocławski - Roman Gołębiewski, przewodniczący rady powiatu - Zygmunt Wierzowiecki, przewodniczący komisji infrastruktury i rozwoju - Bogdan Domżalski, burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Tadeusz Wiśniewski - dyrektor PZD oraz przedstawiciele formy GIRDER Sp. z o.o. Sp. k.