• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 8 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej X Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 4. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior+” w Gminie Lubień Kujawski działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2022.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w m. Beszyn.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

budwonictwo20191029

20191025 094403Uczestnikom Dziennego Domu Senior+ ubiegły tydzień minął pod znakiem intensywnych zajęć i miłych spotkań. Seniorzy, oprócz stałych punktów jak rehabilitacja i inne formy sprawności, mieli okazję próbować swych sił w nowych wyzwaniach. Była nauka języka angielskiego, pieczenie ciasteczek, które zostały rozczęstowane wśród odwiedzających gości. Jeden dzień poświęcony był na zwiedzanie zamku w Golubiu Dobrzyniu oraz Ośrodka Chopinowskiego  w Szafarni, gdzie Seniorzy mogli posłuchać mini koncertu fortepianowego. Nowym wyzwaniem było rzeźbienie w owocach i warzywach czyli tzw. carving, sztuka wywodząca się z Dalekiego Wschodu. Uczestnicy chętnie tworzyli pod okiem specjalisty małe dzieła sztuki w arbuzie, buraku ale i innych warzywach. Odbyły się zajęcia z rękodzieła, gdzie powstawały wiązanki i bukiety kwiatowe. Miłym zakończeniem tygodnia był występ dzieci z oddziału zerowego szkoły podstawowej, które oprócz pokazu zdolności wokalnych i tanecznych zaprosiły Seniorów do wspólnej zabawy.

Relacja fotograficzna --tutaj--

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej jest w trakcie przeprowadzki. 

 

Nowa siedziba: ul. 1 Maja 44, Lubień Kujawski (Dawny Dom Dziecka).

Telefon tymczasowy: 54 255 50 40

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem zasiłków okresowych, celowych proszone są o dostarczenie do 18 listopada 2019r. kont bankowych (bezpłatne założenie konta w BS Kowal o/Lubień Kujawski).

Wypłata zasiłków za miesiąc październik odbędzie się w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.10.2019 r. (Środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatków na 2020 r.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

OGŁOSZENIE ZGKIM

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 29.10.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Zaopiniowanie stawek podatków na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

72472766 2545105332202861 9028436708378542080 o11 października 2019r. uczniowie pod kierunkiem p. Barbary Andrzejewskiej, p. Aleksandry Tuszyńskiej i p. Agnieszki Woźniak - Grabowskiej przygotowali przedstawienie, w którym uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili trud i zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły oraz podkreślili swoją wdzięczność za codzienną pracę, poświęcenie, troskę o dobro wychowanków.

Po występach uczniów głos zabrał dyrektor p. Aleksander Rutkowski, który mówił o trudnej, ale pięknej pracy nauczyciela. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście przewodniczący Rady Powiatu p. Zygmunt Wierzowiecki, kierownik referatu oświaty w Lubieniu Kuj. p. Rafał Balcerowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Beata Ostrowska. Pan Dyrektor wręczył również nagrody wyróżnionym nauczycielom: p. Honoracie Moraczewskiej, p. Jadwidze Rutkowskiej i p. Agnieszce Telenda. Gratulujemy!

"Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie." Uczniowie.

Galeria zdjęć na stronie FB Zespołu Szkół w Kłóbce --tutaj--

drogiGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaczawka. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 4 listopada br. do godz. 13:00. Zadanie obejmuje przebudowę w/w drogi gminnej o łącznej długości prawie 1 km. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w ramach Funduszu dróg samorządowych – edycja 2019 w wysokości 50% wydatków. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

 

komisjaoPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 25.10.2019 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżace.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław