• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

plkPLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac pomiędzy Toruniem a Kutnem na odcinku Ostrowy – Otłoczyn (linia nr 18). Przebudowane zostaną perony na stacji Kaliska Kujawskie i przystanku osobowym Wiktorowo. Wyposażone będą w wiaty, nowe oświetlenie i tablice informacyjne wraz z dojściami przyjaznymi dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

Prace obejmą także wymianę torów, remont 9 obiektów inżynieryjnych oraz przebudowę sieci trakcyjnej na szlaku Kaliska Kujawskie – Czerniewice. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa dzięki remontom przejazdów kolejowo – drogowych, na których m.in. wymieniona będzie nawierzchnia, zamontowane nowe urządzenia rogatkowe wraz sygnalizacją. 

Na odcinku Kutno – Włocławek oraz Nieszawa Waganiec – Aleksandrów Kujawski zostaną wymienione urządzenia, które zapewnią płynniejszy przejazd pociągów oraz zapewnią większą przepustowość linii kolejowej.

Więcej informacji --tutaj--

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 17.02.2017 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: Podział dotacji dla klubów sportowych.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

105e0arimrOd 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmował będzie wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Więcej informacji na stronie ARiMR --tutaj--

7db33e74d6dfb0aEkipa znanego z Polsat Play programu POSZUKIWACZE HISTORII nagrała kolejny odcinek o znalezisku historycznym z Gminy Lubień Kujawski. „Poszukiwacze” przy okazji nakręcania odcinaka o wątku bitwy pod Szewem z 22 listopada 1863 r. oraz weryfikacja pozostałości pochówków ze zbiorowej mogiły w tej miejscowości natrafili na wyjątkowe i dużo starsze znalezisko. Odcinek można obejrzeć bezpłatnie na stronie IPLA.TV --tutaj--

scieciedrzewaMinisterstwo Środowiska powiadomiło, że osoba fizyczna może usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, niezależnie od obwodu pnia, jeśli wycina je na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. W komunikacie resort podkreślił, że warunki własności nieruchomości należącej do osoby fizycznej i niezarobkowy cel usunięcia drzewa należy spełnić łącznie. Jednocześnie ministerstwo przypomniało, że jeśli drzewo jest pomnikiem przyrody, jest pod ochroną konserwatora zabytków, bądź jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu to jego wycinka może być utrudniona lub niemożliwa.

Usunięcie drzewa może być również zabronione, gdy w zasięgu prac związanych z wycinką występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Nowe regulacje, zakładają ułatwienia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie wycinki drzew i krzewów. Nowela określa ponadto, iż nie będzie konieczne uzgodnienie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Przyznaje również większe kompetencje jednostkom samorządu do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb. Rada gminy np. będzie mogła m.in. określać, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżać maksymalną wysokość tych stawek.

halawidowiskowosportAż 25 firm złożyło swoje oferty w prowadzonym postępowaniu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji budowy Hali Widowiskowo – Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Najkorzystniejszą cenowo ofertę na kwotę 38 tys. zł. złożyło Biuro Projektowe i Nadzór Anna Bartoś z Człuchowa. Kompleksowa dokumentacja ma zostać opracowana do 8 grudnia br. Hala Widowiskowo - Sportowa ma obsługiwać równorzędnie 3 boiska sportowe do koszykówki (lub siatkówki) oraz posiadać jedno duże boisko do gry w piłkę nożną lub ręczną. Wysokość hali sportowej ma umożliwiać rozgrywanie meczy w siatkówce na poziomie mistrzowskim. Dodatkowymi funkcjami w budynku będzie: siłownia, fitness, bilard, ściana wspinaczkowa i kręgle. Hala ma służyć celom rekreacji i sportu mieszkańcom i uczniom Miasta i Gminy Lubień Kujawski.

ckwycieczkalitwa

kosynierzy powstanie stycznioweW dniu 12 lutego 2017 roku o godzinie 12.00, z inicjatywy Stowarzyszenia Idea Młodych z Izbicy Kujawskiej odbędzie się I Bieg Powstania Styczniowego na Kujawach. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć o bohaterach pierwszej powstańczej bitwy, jaka rozegrała się na Kujawach,10 lutego 1863 roku pod Cieplinami. Start do biegu nastąpi w samo południe, sprzed Kościoła w Modzerowie (gmina Izbica Kujawska). Na wszystkich uczestników czekają na mecie medale okolicznościowe, a więcej informacji na facebooku pod hasłem: Bieg Powstania Styczniowego na Kujawach.
 
Stowarzyszenie Idea Młodych Izbica Kujawska

drogtomWe wtorek, 7 lutego 2017 r.  Komisja Przetargowa zakończyła sprawdzanie ofert złożonych w postępowaniu na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał o długości całkowitej ponad 5,2 km. W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROGTOM z Włocławka. Koszt robót wyniesie 1,8 mln. zł. Zadanie jest w 50% współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach  "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".

 

wodociagKierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim uprzejmie informuję o przerwie w dostawie wody w dniu 08.02.2017r.  w godz. od 7:00 do 15:00, na ul. Kościuszki, Plac Wolności, część ul. Wojska Polskiego ( do Strazy Pożarnej). Przerwa jest wynikiem awarii rurociagu. Za utrudnienia przepraszamy.